Płaca – umowa o pracę czy faktura VAT ?

Pytanie, które mnie ostatnio nurtowało. Czy lepiej jest podpisać umowę o pracę czy posiadać własną firmę i rozliczać się przez Fakturę VAT (zakładam branżę IT) ? Niewątpliwie obie formy mają swoje wady i zalety.

Faktura

 • zalety
  • rozliczanie za godziny  – wolność wyboru dni wolnych i godzin pracy
  • na ZUS płaci się minimalną stawkę, można poświęcić więcej pieniędzy na “normalne” firmy ubezpieczeniowe
 • wady
  • jeśli umowa nie zapewnia stałej liczby godzin – może być kłopot ze stabilizacją, tym bardziej jeśli umowa nie ma okresu wypowiedzenia
  • w przypadku choroby brak wynagrodzenia (można zniwelować ubezpieczając się)
  • w przypadku urlopu brak wynagrodzenia (zależy od konstrukcji umowy)
  • zmienne wynagrodzenie zależne od liczby przepracowanych godzin (również zależy od konstrukcji umowy)

Umowa o pracę

 • zalety
  • stabilizacja związana z comięsięcznym przypływem środków finansowych
  • ochrona pracownika związana z postanowieniami kodeksu pracy (okres wypowiedzenia, płatny urlop, wynagrodzenie w przypadku choroby)
  • od składek ZUS nie płacimy podatku
 • wady
  • bardzo duże kwoty, które niepotrzebnie uciekają do ZUS
  • urlopy i dni wolne należy konsultować z pracodawcą
  • niezmienne godziny pracy

Porównanie

A teraz małe porównanie jak to wygląda z punktu widzenia pracodawcy i pracownika jeśli chodzi o wynagrodzenie. Załóżmy zarobki 4000 PLN netto (tj. ‘na rękę’). Zakładamy również że zarówno w przypadku umowy o prace jak i faktury pracujemy 1832 godziny w roku (tj, 2024 nomatywnego czasu pracy minus średni urlop 24 dni). Umowa o pracę urlop przewiduje, umowa pomiędzy firmami przeważnie nie – nalezy wziąć to pod uwagę.

Umowa o pracę – koszty dla pracodawcy

Zakładam ubezpieczenie na fundusz wypdakowy dla firmy zatrudniającej <10 osoó (= 1,80%) i zwykłe koszty uzyskania przychodu oraz odliczam kwotę wolną od podatku.

Wynagr.
brutto
Składki ZUS NFZ Koszty uzyskania przych. Zaliczka
na PIT
Do wypłaty Koszt Pracodawcy
ZUS Suma
5 645,00 773,93 438,40 111,25 433 3 999,67 1 050,54 6 695,53

Łączny koszt dla pracodawcy to 6695,53 zł miesięcznie. To ok.  6695 zł miesięcznie * 12 miesięcy / 1832 przepracowane godziny = 43,85 zł za godzinę.

Faktura VAT – koszty dla pracodawcy i pracownika

W przypadku Faktury sprawa się nieco komplikuje. Chcąc upodobnić wynagrodzenie do umowę o pracę trzeba przyjąć założenie, że chcemy uzyskać kwotę 4000 PLN ‘na rękę’.  Zacznijmy od tyłu, czyli od kwoty 4000, w trzech wersjach.

Wersja uproszczona (płacimy najniższy ZUS, miejsze koszty dla pracodawcy, niekorzystnie dla pracownika):

kwota 4000
4000/0.82 – 4000 – 46 (kwota wolna od podatku)  = 832 zł podatku (z tego 242 zł na ubezp. zdrow.)
= 4832 | kwota końcowa ale jeszcze bez ZUS
+ 615 | najniższy ZUS
= 5447  | to jest kwota netto, która winna znaleźć się na fakturze

Łączny koszt dla pracodawcy to 5447 zł miesięcznie czyli o ok.  5447 zł miesięcznie * 12 miesięcy / 1832 przepracowane godziny = 35,68 zł za godzinę czyli 8,17 zł  mniej niż w przypadku umowy o pracę. Zdecydowanie korzystniejsza opcja dla pracodawcy.

Wersja pośrednia (płacimy najniższy ZUS ale pozostałą część składek na ZUS od pracodawcy, w połowie wysokości, inwestujemy w w inną firmę ubezpieczeniową, nie uwzględniamy wyższych składek na ubezp. zdrowotne)

kwota 4000
+ (1050/2 = 525) | dodajemy kwotę na ubezp. społ. od której podatek zapłacimy (koszt ZUS dla pracodawcy/2 z wersji umowy o pracę)
= 4525 | kwota od której będziemy płacić podatek
4525/ 0.82 – 4525 – 46 (kwota wolna od podatku) = 947 podatku (z tego 242 zł na ubezp. zdrow.)
=  5472 | kwota końcowa ale jeszcze bez ZUS
+ 615 | najniższy ZUS
= 6087  | to jest kwota netto, która winna znaleźć się na fakturze

Łączny koszt dla pracodawcy to 6087 miesięcznie czyli ok. 6o87 zł miesięcznie * 12 miesięcy / 1832 przepracowane godziny = 39,87 zł za godzinę czyli 3,97 zł  mniej niż w przypadku umowy o pracę. Nadal korzystniejsza opcja dla pracodawcy.

Wersja pełna (płacimy najniższy ZUS ale pozostałą część składek, którą dostawalibyśmy z umowy o pracę, inwestujemy w w inną firmę ubezpieczeniową):

kwota 4000
+ (438 – 224 = 214) | dodajemy kwotę na ubezp. zdrow. od któj trzeba zapłacić podatek (koszt NFZ z wersji umowy o pracę minus minimalny koszt ubezp. zdrow. dla firm)
+ (1050 + 774 – 615 = 1209) | dodajemy kwotę na ubezp. społ. od której podatek zapłacimy (koszt ZUS pracownika i pracodawcy w wersji umowy o pracę minus najniższy ZUS dla firm)
= 5423 | kwota od której będziemy płacić podatek
5423/ 0.82 – 5423 – 46 (kwota wolna od podatku) =  1226 podatku (z tego 242 zł na ubezp. zdrow.)
= 6649  | kwota końcowa ale jeszcze bez ZUS
+ 615 | najniższy ZUS
= 7264 | to jest kwota netto, która winna znaleźć się na fakturze

Łączny koszt dla pracodawcy to 7264 czyli o ok. 7264 zł miesięcznie * 12 miesięcy / 1832 przepracowane godziny = 47,58 zł za godzinę czyli 3,73 zł  więcej niż w przypadku umowy o pracę. Opcja niekorzystna dla pracodawcy.

Wielki nieobecny

Pominięty w tej analizie został VAT. Dlaczego ? Przy założeniu, że jest to branża informatyczna, koszty związane z VATem są prawie żadne, zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. VAT galopuje, po prostu, do skarbu państwa tak czy owak.

Pominąłem również wszelkie odliczenia jakie może stosować pracownik wystawiający fakturę (rachunki za internet, prąd, zakup komputera) – wpływa to na zmniejszenie podatku.

Podsumowanie

Wariant pośredni jest chyba dobrym kompromisem dla pracownika rozliczającego się fakturą i pracodawcy posiadającego małą firmę. Ostateczny wzór do obliczenia żądanych zarobków kształtowałby się następująco:

kwota ‘na rękę’ *1,378 + 569 = kwota netto na fakturze VAT za miesiąc.

Wzór jest ważny przy następujących założeniach:

 • pracownik pracuje dla pracodawcy przez 1832 godziny w roku (tzn. nie pracuje w dni wolne od pracy oraz soboty i niedziele i ma prawo do urlopu 24 dni)
 • pracownik płaci najniższą możliwą składkę ZUS dla firm
 • jest rok 2009

A jeśli 1/2 etatu ?

Wówczas wszystkie współczynniki należałoby przemnożyć przez modyfikator etatu, np.

1/2*(kwota ‘na rękę’ *1,378 + 569) = kwota netto na fakturze VAT za miesiąc.

Liczba godzin również również pomnożona przez modyfikator etatu: 1832*1/2 = 916 godzin w roku (tj. ok. 76 godzin miesięcznie).

Uwagi

1. Próbowałem upodobnić rozliczanie się za pomocą faktury VAT do umowy o pracę w większości aspektów to jednak tylko umowa o pracę zapewnia wynagrodzenie w przypadku choroby. Należy zdecydowanie rozważyć ubezpieczenie chorobowe aby podczas, nawet drobnej choroby, otrzymywać założone wynagrodzenie.

2. Nie jestem ekonomistą i są to tylko i wyłącznie moje własne rozważania poparte moim skromnym doświadczeniem.

3. W jakim my państwie żyjemy gdy przy umowie o pracę nasze wynagrodzenie jest uszczuplane prawie o 45% ?

Żródła:
Brutto ZUS Składka na ub. zdrow. Zaliczka na podatek Netto
5741 787,09 445,85 508 4000,06

4 Komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.