Symfony plugins – automatyczne tworzenie paczki PEAR

Wstęp

Wpis nie będzie o tym jak napisać plugin do Symfony ale jak zrobić z już napisanego pluginu, prawie autamtycznie, paczkę PEAR, która wymagana jest przy dodawaniu pluginu do repozytorium pluginow na www.symfony-project.org. Instrukcje dotyczą systemu Windows.

Przygotowania

Po pierwsze, załóż konto na stronie Symfony. Po drugie zainstaluj  PHP.

Instalacja PEAR i PFM

W wersji PHP (skompilowanego) dla Windows trzeba zainstalować biblioteki PEAR. Przejdź do katalogu gdzie zainstalowany jest PHP i wykonaj polecenie:

go-pear.bat

Następnie trzeba uaktualnić biblioteki do najnowszej wersji (alpha):

pear channel -update pear.php.net
pear upgrade PEAR

Teraz potrzebujemy narzędzia do generowania plików z definicją dla PEAR:

pear install PEAR_PackageFileManager_Cli-0.3.0

W trakcie instalacji mogą wystąpić błęd typu: Failed to download NAZWA_BIBLIOTEKI within preffered state stable, latest realease is ……, use “channel://pear.php.net/NAZWA_BIBLIOTEKI”. Wówczas każdą taką bibliotekę, która jeszcze nie jest w fazie “stable”, instaluj ręcznie za pomocą polecenia:

pear install channel://pear.php.net/NAZWA_BIBLIOTEKI

Po prawidłowej instalacji PFM  w katalogu PHP winien być widoczny plik “pfm”. Jest to plik php, warto stworzyć dla niego plik uruchamiający pfm.bat:

"C:\Program Files\PHP5\php.exe" -f "C:\Program Files\PHP5\pfm"

Teraz uruchomienie PFM będzie odbywało się za pomocą jednego polcenia w linii komend: pfm

W miarę automatyczne tworzenie paczki

Dodaj kanał Symfony do PEAR:

pear channel-add http://pear.symfony-project.com/channel.xml

Przejdź teraz do katalogu gdzie przygotowany jest plugin. Nie zapomnij o plikach README i LICENSE, które winny znaleźć się w korzeniu. Przykładowa strukutra powinna wyglądać tak:

2009-07-20  13:44    <DIR>          .
2009-07-20  13:44    <DIR>          ..
2009-06-18  19:42    <DIR>          config
2009-06-18  19:42    <DIR>          lib
2009-06-18  19:42    <DIR>          web
2009-07-16  11:31             1˙081 LICENSE
2009-07-20  11:59             1˙707 README

Plik README  musi być w formacie Markdown. Polecam skorzystanie z narzędziaa “Dingus“, które konwertuje format markdown do html. Więcej o formacie markdown tutaj.

Czytaj dalej »