Programista iOS
Aplikacje na smartfony (iOS i Android) i dedykowane aplikacje internetowe (PHP i Symfony)

Czytniki prasy – iOS

Czytniki mobilne prasy codziennej działające również w trybie offline. Warto zauważyć, że była to pierwsza aplikacja dedykowana dla iPad’a tego typu (na rynku polskim).

Technologia: PHP i Objective-C

icon 2 icon 3 icon 4 icon 5 icon 6 icon 7 icon 8 icon